Our Services

service-01.jpg
service-02.jpg
service-03.jpg

Welcome to K.RECYCLE

Welcome to K.RECYCLE

บริษัท เค. รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อ-ขายวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น พลาสติก ขวดพลาสติก กระดาษ กล่องกระดาษ สายไฟ ลวดทองแดง เศษเหล็ก อลูมิเนียม โฟม กล่องโฟม เศษอุปกรณ์ รับบริการทำลายสินค้าที่หมดอายุ ทำลายเครื่องจักร แยกชิ้นส่วนรถยนต์ และบริการด้านการจัดเก็บทำความสะอาดในเขตที่รับผิดชอบ บริษัทก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยรวมการจัดเก็บให้กับบริษัทอุตสาหกรรม ในเขต จ.นนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงทำลายและขนย้ายเศษซากของโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้เงื่อนไขของสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ราคารับซื้อวัสดุ
 

ราคาประจำวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
วัสดุราคา
กระป๋องอลูมิเนียม25.00
ขวดพลาสติกรวม3.00
จอคอมพิวเตอร์2.30
CPU/UPS3.00
อลูมิเนียมบาง33.00
อลูมิเนียมหนา35.00
กระดาษขาวดำ4.00
กระดาษกล่อง4.50
กระดาษปน (จับจั้ว)2.00
เหล็กหนา6.0
เหล็กบาง5.00
เหล็กคละ4.80
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ3.00
หนังสือพิมพ์(สวย)0.50
ขวดแก้ว1.00

วัสดุรีไซเคิล

พลาสติก

พลาสติก

กระดาษ

กระดาษ

โฟม

โฟม

ยาง

ยาง

ทองแดง

ทองแดง

โลหะ

โลหะ

เครื่องยนต์

เครื่องยนต์

เศษอุปกรณ์

เศษอุปกรณ์