Welcome to K.RECYCLE

Welcome to K.RECYCLE

บริษัท เค. รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อ-ขายวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น พลาสติก ขวดพลาสติก กระดาษ กล่องกระดาษ สายไฟ ลวดทองแดง เศษเหล็ก อลูมิเนียม โฟม กล่องโฟม เศษอุปกรณ์ รับบริการทำลายสินค้าที่หมดอายุ ทำลายเครื่องจักร แยกชิ้นส่วนรถยนต์ และบริการด้านการจัดเก็บทำความสะอาดในเขตที่รับผิดชอบ บริษัทก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยรวมการจัดเก็บให้กับบริษัทอุตสาหกรรม ในเขต จ.นนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงทำลายและขนย้ายเศษซากของโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้เงื่อนไขของสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ราคารับซื้อวัสดุ
 

ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561
วัสดุราคา
กระป๋องอลูมิเนียม32.00
ขวดพลาสติกรวม3.00
จอคอมพิวเตอร์2.30
CPU/UPS3.00
อลูมิเนียมบาง35.00
อลูมิเนียมหนา36.00
กระดาษขาวดำ4.50
กระดาษกล่อง3.80
กระดาษปน (จับจั้ว)2.00
เหล็กหนา8.80
เหล็กบาง7.20
เหล็กคละ5.00
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ3.00
หนังสือพิมพ์(สวย)4.00

วัสดุรีไซเคิล

พลาสติก

พลาสติก

กระดาษ

กระดาษ

โฟม

โฟม

ยาง

ยาง

ทองแดง

ทองแดง

โลหะ

โลหะ

เครื่องยนต์

เครื่องยนต์

เศษอุปกรณ์

เศษอุปกรณ์