บริการรับซื้อวัสดุที่รีไซเคิลได้ทุกชนิด

 

พลาสติก

พลาสติก

กระดาษ

กระดาษ

โฟม

โฟม

ยาง

ยาง

ทองแดง

ทองแดง

โลหะ

โลหะ

เครื่องยนต์

เครื่องยนต์

เศษอุปกรณ์อื่นๆ

เศษอุปกรณ์อื่นๆ