บริการทำลายสินค้า

บริการทำลายสินค้าหมดอายุ

วิธีการทำลายสินค้าหมดอายุ
การทำลายสินค้าประเภท ขนมปัง/นมผง/น้ำดื่ม / ขนมปังต่างๆ จะทำมาฉีกกล่องกระดาษ /ถุงพลาสติกที่แพงทั้งหมด และนำมีดกรีดที่ถุง เพื่อแยกขนมจากกล่องและสินค้าประเภทขนมและนมผง ที่มีปริมาณมากๆ จะนำแพคเกจออก แล้วนำสินค้าไปทิ้งโดยแยกขนมออกจากถุง ไปทิ้งที่บ่อขยะ

ภาชนะที่สามารถรีไซเคิลได้ จะนำไปให้กับผู้รับดำเนินการตามแต่ละประเภทบรรจุภัณฑ์ สินค้าต่างๆที่เป็นจำพวกขนมและของใช้ต่างๆ ที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้จะเอาใส่รถไปทิ้งที่บ่อขยะ บรรจุภัณฑ์หากเป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ ก็จะนำไปให้กับผู้รับดำเนินการตามแต่ละประเภทบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนสุดท้าย หลังจากทำลายสินค้าหมดอายุทั้งหมดแล้ว จะนำสินค้าทั้งหมดที่ผ่านการทำลายไปฝังกลบที่บ่อขยะ ที่ทางบริษัท เค.รีไซเคิลฯ ได้รับอนุญาตให้นำไปฝังกลบได้ตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับกำจัดขยะมูลฝอย

Exp 01
Exp 02
Exp 03
Exp 04
Exp 05
Exp 06
Exp 07
Exp 08
DSC04249
DSC04270
DSC04312
DSC04338
DSC04375
DSC04428
DSC05534
DSC05537
DSC05539
DSC05567
DSC05569
DSC05573


บริการทำลายเสื้อฟอร์ม

วิธีการทำลายเสื้อฟอร์ม มีดังนี้
นำเสื้อฟอร์มมาทำงายโดยใช้วิธีกรีด ใช้มีดคัทเตอร์กรีดที่เสื้อให้ขาดทุกตัว เพื่อไม่ให้สามารถนำมาใช้งานได้อีก หลังจากนั้นก็จะนำเสื้อผ้าที่ผ่านการกรีดทุกตัวไปฝังกลบที่บ่อรับฝังกลบ

Uniform 01
Uniform 02
Uniform 03
Uniform 04
Uniform 05
Uniform 06
Uniform 07
Uniform 08
Uniform 09
Uniform 10


บริการทำลายเอกสารสำคัญ

วิธีการทำลายกระดาษ มีดังนี้
นำกระดาษเอกสารต่างๆ มาแกะออกจากกล่อง นำกระดาษไปใส่เครื่องตัดการะดาษ ซึ่งมีรายละเอียดและจำนวนของเอกสารที่ทางบริษัทลูกค้า ส่งมาให้โดยได้นำใส่ไว้ในเล่มรายงานนี้ด้วย
ใช้เครื่องตัดกระดาษ ตัดกระดาษเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆให้ ขาดเป็นสองท่อนเพื่อไม่ให้สามารถนำมาใช้งานได้อีก หลังจากนั้นก็จะนำกระดาษเอกสารต่างๆ ที่ผ่านการทำลายแล้วไปบรรจุใส่ถุงตัน หรืออัดเป็นก้อนเพื่อนำส่งโรงงานกระดาษเพื่อนนำไปทำเป็นเยื่อกระดาษกลับมาใช้ในอุตสาหกรรมใหม่

Doc 01
Doc 02
Doc 03
Doc 04
Doc 05
Doc 06
Doc 07
Doc 08
Doc 09
Doc 10
Doc 11
Doc 12


บริการทำลายแผ่นบอร์ด

Board01
Board03
Board04
Board05
Board06
Board07
Board08


บริการทำลายสายไฟ

วิธีการทำลายสายไฟ
น้ำสายไฟทั้งเส้นมาเตรียมพร้อมสำหรับการตัด ใช้เครื่องตัดสายไฟ ตัดสายไฟให้ขาดเป็นท่อนเพื่อไม่ให้สามารถนำมาใช้งานได้อีก หลังจากนั้นก็จะนำสายไฟ มาเตรียมไว้เพื่อนำส่ง โรงงานรับซื้อสายไฟ

Wire 01
Wire 02
Wire 03
Wire 04
Wire 05
Wire 06
Wire 07
Wire 08
Wire 09
Wire 10
Wire 11
Wire 12


บริการทำลายเครื่องสำอางค์

DSC02377
DSC02410
DSC02423
DSC02426
DSC02428
DSC02433
DSC02435
DSC05343
DSC05347
DSC05368


บริการทำลายเครื่องพิมพ์

IMG20180802132807
IMG20180802132826
IMG20180802133835
IMG20180802134302
IMG20180802134619
IMG20180802134718


บริการทำลายอาหารเสริม

DSC05409
DSC05416
DSC05421
DSC05468
DSC05470
DSC05504