การคัดแยกวัสดุ

การตัดชิ้นงานสแตนเลสด้วยเครื่องพลาสม่า

Sta01
Sta02
Sta03
Sta04
Sta05
Sta06
Sta07


 

การคัดแยกพลาสติก

Plastic 01
Plastic 02
Plastic 03
Plastic 04
Plastic 05
Plastic 06
Plastic 07


 

การทำลายเครื่องจักร

Machine 01
Machine 02
Machine 03
Machine 04
Machine 05
Machine 06
Machine 07
Machine 08


 

การคัดแยกโลหะทองแดง

Copper 01
Copper 02
Copper 03
Copper 04